Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/microsoft/Web-Dev-For-Beginners?utm_source=j2team&utm_medium=url_shortener

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập