Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/Jays2Kings/DS4Windows/releases/download/v1.4.52/DS4Windows.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy