Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ghostcloud.ml/wp1/windows-11-pro-superlite-compact-x64-version-21h2/?fbclid=IwAR3r923H-dkCGWDN30HepoJXe4uomF43CwscnBGjmWzqRUF2u6oqREA0aeE

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy