Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://fedoramagazine.org/upgrading-fedora-31-to-fedora-32/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập