Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://en.wikibooks.org/wiki/Tomato_Firmware/Supported_Devices

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy