Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://downloads.vivaldi.com/stable/vivaldi-stable_2.0.1309.29-2_amd64.deb

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy