Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://downloads.wordpress.org/plugin/easy-google-fonts.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy