Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://downloads.solarwinds.com/solarwinds/GNS3/v2.2.8/GNS3-2.2.8-all-in-one-regular.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy