Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.microsoft.com/download/7/E/9/7E9188C0-2511-4B01-8B4E-0A641EC2F600/MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập