Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.microsoft.com/download/5/3/c/53c1e1f5-d3f1-4e92-8d63-45dca06e238a/Windows%2010%20(1809)%20&%20Windows%20Server%202019%20Known%20Issue%20Rollback%20032222%2002.msi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập