Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/system/utilities/4648_ccleaner.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy