Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/simplenote-for-ios-46771

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy