Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/screenflow-2-0-1-for-mac-os-x-14113

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy