Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/more+software+tools/16012_winhotkey-0-707.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy