Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/more+software+tools/10471_autohotkey-1-0.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy