Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/mobi/apps/41514_awesome-note-lite-for-ios.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy