Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/mobi/applications/30088_google-translate-for-android.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập