Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/internet+email+tools/internet+tools/24035_add-to-google-reader-safari-extension.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy