Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/internet+email+tools/internet+tools/23970_ultimate-status-bar-for-safari-for-mac.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy