Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/dropbox-for-linux-32-bit-21082

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy