Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/download/microsoft-net-framework/7192

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy