Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/graphics/2d+3d+solution/5977_autocad-2013.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy