Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/28.0b1/win32/en-US/Firefox%20Setup%20Stub%2028.0b1.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy