Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập