Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://code.google.com/archive/p/gimp-dds/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập