Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/unseen-for-facebook/jiomcgpfgkeefipihnplhadgdoollmap

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy