Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/the-great-suspender/klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy