Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/windows-timeline-support/meokcjmjkobffcgldbjjklmaaediikdj

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy