Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/social-book-post-manager/ljfidlkcmdmmibngdfikhffffdmphjae/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy