Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/no-coin-block-miners-on-t/gojamcfopckidlocpkbelmpjcgmbgjcl?hl=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy