Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/multiple-tools-for-facebo/eojdckfcadamkapabechhbnkleligand?hl=en-US&gl=US

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy