Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/multiple-tools-for-facebo/eojdckfcadamkapabechhbnkleligand#:~:text=Multiple%20Tools%20for%20Facebook%20is%20a%20collection%20of%20automation%20tools.

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập