Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/j2team-security/hmlcjjclebjnfohgmgikjfnbmfkigocc/reviews?utm_source=browser_action

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy