Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/blocksite-stay-focused-co/eiimnmioipafcokbfikbljfdeojpcgbh?hl=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập