Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://blogs.office.com/en-us/2016/09/26/announcing-the-public-preview-of-microsoft-staffhub-the-new-app-for-deskless-workers/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy