Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/12/01/announcing-windows-11-insider-preview-build-22509/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập