Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://apps.apple.com/vn/app/vnedu-connect/id1448464007

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy