Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://apps.apple.com/us/app/github/id1477376905?ls=1

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy