Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145569910588330&key=f33f208bd7d94bed0a23fe052ea3ba17&libId=ikqkpgiy0100ohp6000DA1eo3qimy03m2h&loc=https%3A%2F%2Fwww.maketecheasier.com%2Fremove-skydrive-pro-context-menu%2F&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fdownload%2Fdetails.aspx%3Fid%3D39035&title=Remove%20SkyDrive%20Pro%20Option%20From%20Windows%2010%20Context%20Menu&txt=64-bit%20link&loAsUuid=ikqkphbn-8a939864-86f1-4474-a36b-2193b53e5be0

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy