Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://anydesk.com/en/downloads

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy