Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/image-block/#id=5613

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy