Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://addons.mozilla.org/en-GB/android/addon/dark-background-light-text/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy