Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=androidconsole&passive=3600&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fandroid%2Fbeta&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fandroid%2Fbeta&authuser=0

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy