Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/support/customer-care/change-refund

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy