Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.uit.edu.vn/thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-dua-tren-ket-qua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy