Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy