Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/261541d1577896953-how-add-disk-management-control-panel-windows-7-8-10-a-add_disk_management_to_control_panel.reg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập