Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/265662d1580755927-disable-simultaneous-connection-non-domain-domain-windows-10-a-disable_simultaneous_connections_to_both_domain_and_non-domain_networks.reg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập