Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/180435d1520729408-hyper-v-create-custom-virtual-machine-gallery-sample.zip?s=7dda012a0ac99c8fd2fe125291fde915

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy