Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/184049d1523299868-add-remove-sec-nvme-idle-timeout-power-options-windows-10-a-add_sec_nvmee_idle_timeout_to_power_options.reg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập